EMCS

De Extended MEPcontent Standard (EMCS) is opgesteld door MEPcontent, onderdeel van Trimble, om MEP-engineers over de hele wereld duidelijk te maken dat er behoefte is aan kwalitatief hoogwaardige en uniforme content, oftewel grafische artikelinformatie, zoals aangeboden op dit platform. Content gecreëerd in nauwe samenwerking met toonaangevende fabrikanten. Het document geeft de visie van MEPcontent weer voor de toekomst. Het maken van de beste content voor MEP-projecten heeft nog een lange weg te gaan, vooral omdat het toonaangevende BIM-platform Revit nog altijd in ontwikkeling is en de acceptatie in de markt verder groeit. Wij willen onze kennis over content voor MEP delen omdat we weten dat het MEP-domein en in het bijzonder de installatiebranche zijn eigen norm verdient. Een norm die op mondiaal niveau werkt, omdat ook in onze industrie de grenzen tussen landen vervagen. Dit leidt tot een meer universele aanpak van BIM-content van hoge kwaliteit.

We geloven dat de EMCS nog verder kan worden verbeterd. Wij vragen u, als lezer van deze pagina en het gerelateerde EMCS PDF-document, om ons feedback te geven - samen kunnen we ons gemeenschappelijk doel bereiken: het leveren van betere installatietechniek met de beste content ter wereld. Wij hechten waarde aan transparantie dus we willen helemaal duidelijk en open zijn over de manier waarop we werken. Uw openheid en bereidheid om bij te dragen aan dit document worden zeer gewaardeerd. Wilt u meelezen en reageren? Neem contact met ons op +31 172 630023 of info@mepcontent.com.

Zie ook onze FAQ's over EMCS.

Versie: 5.0
Laatste update: 09-03-2023

Downloaden