BIM

BIM is de afkorting voor Building Information Modeling (of: Model) en staat voor een integrale aanpak van bouwprojecten en het design en presentatie daarvan één virtueel gebouwmodel, inclusief alle gerelateerde informatie, zoals tekeningen, berekeningen, bestekken, materiaallijsten en planning. BIM is inmiddels een paraplubegrip geworden waar veel meer onder valt. MEPcontent biedt de MEP-engineer de benodigde Revit-families en 3D-dwg’s om het BIM-model te optimaliseren.

BIM is op te splitsen in klein en groot:

  • Little BIM: het proces binnen een bouwbedrijf of installatiebedrijf om het ontwerp en de realisatie zo goed mogelijk intern af te stemmen.
  • Big BIM: het proces tussen alle bouwpartners om het ontwerp en de realisatie zo goed mogelijk met elkaar, extern, af te stemmen.

Een belangrijk eindproduct van een BIM-proces is een gebouwmodel. Dat is een digitaal model in 3D van de aspecten bouwkunde, constructie en installaties. Hoewel het gebouwmodel één geheel is, betekent het niet automatisch dat alles in één database of bestand zit. Dankzij een gebouwmodel is goede coördinatie mogelijk; er is software om aanlopers (‘clashes’) te detecteren. De belofte van BIM is vermindering van faalkosten, omdat we eerst alles uitdenken met ‘virtueel bouwen’ en met alle bouwpartners afstemmen voordat de realisatie begint.

Meer over BIM

BIM